ข้อมูลสำหรับติดต่อเรา
คณะโบราณคดี Phra Borom Maha Ratchawang Chang Wat Bangkok จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา

สนบค.

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

อีเมล : fasanetwork.info@gmail.com

 

FASA

The Faculty of Archaeology,

Silpakorn University

Alumni Association

 

Faculty of Archaeology Silpakorn University

31 Naphra Larn Road Phra Nakorn District,

Bangkok 10200

Tel.(662) 224-7684 Fax.(662) 226-5355

Email : fasanetwork.info@gmail.com