ในโอกาสครบรอบ 65 ปีคณะโบราณคดี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดีและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดทำหนังสือที่ระลึก รวมบทความทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี รวมไว้ในเล่มพิเศษ ที่สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เพจ เฟสบุ๊ค สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี facebook.com/groups/250004275545769

งานฉลองครบรอบ 60 ปีคณะโบราณคดี-ตอนค่ำ

กิจกรรมงานฉลองครบรอบ 60 ปี คณะโบราณคดี ARCHAEOGOHOME ถูกจัดขึ้นระหว่างเวลา 17.00 – 23.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ภายในงานเต็มไปด้วยผู้เข้าร่วมงานทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะโบราณคดีจากหลากหลายรุ่น โดยเริ่มกิจกรรมบนเวทีเป็นการแสดงดนตรีจากนักศึกษาโบราณคดีเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน หลังจากนั้น ผศ. ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ขึ้นกล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ว่า เพื่อให้พี่น้องชาวโบราณคดีกลับมาพบปะสังสรรค์ พูดคุยกัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของคณะโบราณคดี หลังจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงจินตลีลา การแสดงจากพี่ร้องเพลงคณะโบราณคดี และการแสดงละครจากศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการประมูลของที่ระลึกภายในงาน ได้แก่ เกรียง จากอาจารย์น้อย (สุรพล นาถะพินธุ) ปากกาอาจารย์พุฒ (พุฒ วีระประเสริฐ) และปากกา LAMY ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมทั้งหมดแล้วยังมีการมอบรางวัลให้แก่เจ้าของภาพที่ได้รับเลือกจากกิจกรรม “อวดขันประชันภาพ” อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจกับกิจกรรมดังกล่าว โดยต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้อีกในปีต่อๆไป

งานเปิดนิทรรศการอวดขันประชันภาพ

นิทรรศการภาพถ่าย 60 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยภายในงานเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเก่าที่เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาคณะโบราณคดี โดยภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงนั้นถูกส่งมาจากชาวโบราณคดีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผ่านเพจ "อวดขันประชันภาพ" ในสื่อออนไลน์อย่าง facebook ซึ่งภาพถ่ายที่ส่งเข้ามานั้น นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงความหลังของแต่ละคนแล้ว ยังทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคณะโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียนหลังเดิมของคณะโบราณคดีคือตึกพรรณราย แต่ถูกย้ายมาเป็นอาคารเรียนปัจจุบันนี้เพราะการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาในคณะ หรือว่ากิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมผ่านรูปถ่ายที่ถูกจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการ

งานประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น

งานประกาศผลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นถูกจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 304 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะโบราณคดี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นต่างเป็นศิษย์เก่าของคณะโบราณคดีแทบทั้งสิ้น จึงทำให้งานประกาศผลรางวัลในครั้งนี้เปรียบเสมือนงานคืนสู่เหย้าของชาวโบราณคดีเลยก็ว่าได้